انجام تاییدیه ، برگه و مهر نظام مهندسی معماری ، سازه ، برق و مکانیک

انجام تاییدیه ، برگه و مهر نظام مهندسی معماری ، سازه ، برق و مکانیک

انجام تاییدیه ، برگه و مهر نظام مهندسی معماری ، سازه ، برق و مکانیک

بعد از مرحله طراحی ساختمان ، به برگه های معماری ، سازه ، برق و مکانیک نیاز می باشد . این برگه ها در واقع همان برگه های تعهد سبز رنگ هستند .

برگه ها در چهار رشته دسته بندی می شوند که تمامی آن ها توسط شرکت مهندسین مشاور سازه پردازان ارائه می شوند . برگه های تعهد معماری برای نقشه های طراحی شده معماری ، برگه های تعهد سازه برای محاسبات سازه و نقشه های اجرایی ، و در نهایت برگه های برق و مکانیک برای نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی ؛ توسط شرکت سازه پردازان ارائه می شوند .

مهندس بابک اسحاقیان ، متخصص طراحی ساختمان و برگه های تعهد می باشند . ایشان این برگه های تعهد را با قیمت و تعرفه ای بسیار مناسب خدمت مشتریان ارائه می دهند .

شایان ذکر است که قبل از ارائه برگه ها ، نقشه های معماری ، سازه ، برق و مکانیک به دقت کنترل و بررسی شده و در صورت لزوم ، توسط مهندس بابک اصلاح و بهینه سازی می شوند تا هیچ ایراد و اشکالی نداشته باشند . برگه ها را در تمامی متراژ ها ، فقط از سازه پردازان اطلس بخواهید

bigtheme