انجام مساحی ساختمان

انجام مساحی ساختمان
انجام مساحی ساختمان

انجام عملیات مساحی ، جهت تعیین مساحت ساختمان ها

عملیات مسّاحی ، یکی از کارهایی است که در نقشه برداری انجام می شود . کلمه مساحی ، هم خانواده کلمه مساحت می باشد و به معنی تعیین دقیق مساحت با ابزارهای نقشه برداری می باشد .

در تمامی موارد و زمان هایی که به تعیین مساحت دقیق یک ملک ، آپارتمان ، و ساختمان نیاز باشد ؛ مهندس بابک اسحاقیان آماده خدمت رسانی به شما دوستان عزیز می باشد .

بابک اسحاقیان ، کارشناس و متخصّص نقشه برداری و تعیین مساحت ساختمان ها است . ایشان با استفاده از دوربین ها و تجهیزات بسیار حرفه ای و دقیق ، فوراً در محل ساختمان شما حاضر می شود و پروژه مساحی را به انجام می رساند .

در صورتی که زمان شما محدود است و فرصت کمی دارید و به نقشه ساختمان نیازی ندارید و فقط می خواهید مساحت ملک را به دست بیاورید ، مهندس بابک جزئیات و ریز ابعاد و مساحت تک تک قسمت های ساختمان را برای شما به دست می آورد و می نویسد . در نهایت ، شما یک جدول بسیار منظم خواهید داشت که مساحت و ابعاد دقیق هر بخش در آن مشخص است .

شماره تلفن همراه بابک اسحاقیان 09124337429 و 09199127896 می باشد . تماس در تمامی ساعات امکان پذیر است .

bigtheme