لیست خدمات

لیست بعضی از خدماتی که این شرکت نقشه برداری انجام می دهد ، به صورت زیر می باشند .

– انجام نقشه کشی ساختمان و کارتوگرافی

– برداشت نقشه های تاسیسات آشکار در ساختمان ها

– نقشه برداری انواع سالن ، سوله و انبار به همراه تمامی قفسه بندی ها و تجهیزات

– انجام نقشه برداری معماری به منظور بازسازی و نوسازی ساختمان ها

– طراحی سه بعدی و رندر گیری برای نقشه های برداشت شده و ترسیم شده

– نقشه برداری و تراز یابی برای طراحی محوطه و فضای سبز

– برداشت نقشه های جانمایی انواع سیلو و مخازن

– تعیین مساحت دقیق ساختمان ها و سازه ها

– برداشت و ترسیم نقشه های انواع فضاهای پزشکی مانند مطب ها ، کلینیک ها ، درمانگاه ها و بیمارستان ها

bigtheme