لیست خدمات

لیست بعضی از خدماتی که این شرکت نقشه کشی انجام می دهد ، به صورت زیر می باشند .

– انجام نقشه کشی معماری ، سازه ، برق و مکانیک ساختمان ها

– انجام تمامی پروژه های نقشه کشی صنعتی و مهندسی معکوس

– انجام نقشه کشی ساختمان و کارتوگرافی نقشه های دستی

– انجام ترسیم نقشه های تاسیسات در ساختمان ها

– نقشه کشی انواع سالن ، سوله و انبار به همراه تمامی قفسه بندی ها و تجهیزات

– انجام نقشه کشی معماری به منظور بازسازی و نوسازی ساختمان ها

– مدلسازی سه بعدی و رندر گیری برای نقشه های رسم شده دو بعدی

– ترسیم تمامی نقشه های محوطه و فضای سبز

– رسم نقشه های جانمایی انواع سیلو و مخازن

– ترسیم نقشه های انواع فضاهای پزشکی مانند مطب ها ، کلینیک ها ، درمانگاه ها و بیمارستان ها